Over Mediation

Bij mediation gaan partijen onder leiding en met behulp van de mediator zelf hun conflict oplossen. De mediator neemt in tegenstelling tot advocaten en rechters geen standpunt in, neemt geen beslissingen en bedenkt geen oplossingen. Dit doet u zelf! En de mediator begeleidt u daarbij.

Procedure

In de praktijk zullen er een aantal gestructureerde gesprekken plaatsvinden onder leiding van de mediator.
Bij zakelijke conflicten is een eendagsprocedure ook mogelijk. Neem contact op voor info!

De mediator is altijd neutraal en onpartijdig en zorgt ervoor dat beide conflictpartijen evenveel aan bod komen.
De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Een belangrijke voorwaarde om tot een oplossing te komen is ook het herstel van communicatie tussen beide partijen. De mediator zal daar veel aandacht aan besteden.
Tijdens de mediation procedure wordt gedacht in oplossingen. U kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.
Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Aan het slot van de mediation worden afspraken, meestal schriftelijk, vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.

Echtscheidingsbemiddeling

In het bijzonder bij echtscheidingsbemiddeling zal er veel geregeld moeten worden. Naast de emotionele kant, waar partners van elkaar afscheid moeten nemen, en vaak verder moeten als ouders, moeten er ook zakelijk afspraken worden gemaakt. De mediator zal dit proces begeleiden.
De afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, wat naar de rechtbank verzonden wordt. Als er kinderen in het spel zijn, wordt ook het verplichte ouderschapsplan opgesteld.

 

 

  Voordelen van mediation:

  - snel, eenvoudig, flexibel

  - lagere kosten dan bij een juridische procedure

  - mediation is altijd maatwerk

De grote kracht van mediation is dat er geen verliezers zijn!