Mediation in de financiële dienstverlening

Pensioenconflict

Een verzekeringsmaatschappij heeft een conflict met een klant, een werkgever met 25 werknemers. Er loopt een pensioencontract bij de verzekeringsmaatschappij voor het gehele personeel van de werkgever. De werkgever is door omstandigheden echter vergeten een nieuwe werknemer binnen de daarvoor vastgestelde termijn aan te melden. Helaas komt die nieuwe werknemer te overlijden en de verzekeraar weigert het nabestaandenpensioen uit te keren omdat de werknemer bij hem nog niet aangemeld en dus niet verzekerd was. De werkgever dreigt de verzekeraar met een kort geding.

Via de verzekeraar komt de zaak bij de mediator terecht. Bij de mediationprocedure blijkt dat de belangen van beide zo dicht bij elkaar liggen dat zij tot overeenstemming komen. Verzekeraar keert toch uit en de werkgever betaalt de premie met terugwerkende kracht. De verzekeraar loopt geen naamsschade op en behoudt zijn klant. De werkgever zorgt voor de toekomst voor een betere aanmeldingsprocedure.

De mediationprocedure betrof hier een eendagssessie. Kosten 1000 euro, de juridische procedure zou beide partijen waarschijnlijk 10.000 gekost hebben.