Mediation bij arbeidsconflict

Arbeidsverzuim

Werkgever en werknemer hebben een dermate hoog opgelopen arbeidsconflict over het functioneren van werkneemster dat ze beiden alleen nog maar de wens hebben om afscheid van elkaar te nemen.
Werkgever: Hoe kom ik zo goedkoop en snel mogelijk van haar af ? Werknemer: Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg met een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding?
Werkneemster heeft zich ziek gemeld en op advies van de bedrijfsarts vindt mediation plaats.
Tijdens de mediationprocedure blijkt dat werkneemster het laatste jaar slecht gefunctioneerd heeft omdat zij geconfronteerd is met een ernstig ziek kind. Zij wilde haar werkgever hier niet mee belasten en heeft daarom niets verteld.
Werkgever schrok van haar bericht en wilde haar nu juist graag helpen. De communicatie tussen partijen is hersteld en er is een oplossing gevonden in het regelen van gedeeltelijk ouderschapsverlof voor werkneemster.